Dobrzy pracownicy to podstawa prawidłowego działania każdego przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i kondycji finansowej danego biznesu można ich zatrudniać na różnych warunkach. Jak się okazuje, wielu właścicieli firm sądzi, że pojęcie outsourcingu jest w pełni tożsame z pracą tymczasową – co jest błędem. Warto więc nauczyć się prawidłowo rozróżniać te definicje. Poznaj najważniejsze podobieństwa i różnice między outsourcingiem pracowniczym a pracą tymczasową.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa – podobieństwa

Outsourcing pracowniczy oraz praca tymczasowa to pojęcia często mylone przez pracodawców, czego powodem jest kilka zbieżności. Wynika to przede wszystkim z faktu, że obie usługi wiążą się z nawiązaniem współpracy z firmą zewnętrzną. Zarówno praca tymczasowa, jak i outsourcing mogą być zlecone agencji zatrudnienia, co jest całkowicie zgodne z prawem. Jednak ze względu na swoją charakterystykę, usługa outsourcingu pracowniczego jest świadczona przez podmiot wyspecjalizowany w realizowaniu tego typu zadań. Aby lepiej zrozumieć tę zależność, warto przyjrzeć się definicjom obu pojęć.

Praca tymczasowa oznacza wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy przez czas nie dłuższy od ustalonego przez ustawodawcę. W związku z tym praca tymczasowa ma charakter sezonowy, okresowy lub doraźny. Dodatkowo czynności zlecone pracownikom tymczasowym nie mogą się pokrywać z zakresem obowiązków pracowników zatrudnionych bezpośrednio w firmie. Od tej reguły jest jednak wyjątek, kiedy pracownicy wewnętrzni nie są w stanie wykonać powierzonego zadania na czas. W organizację pracy tymczasowej zaangażowane są trzy podmioty:

  • pracodawca,
  • agencja pracy tymczasowej,
  • pracownik tymczasowy.

Jak działa agencja pracy tymczasowej? Jej zadaniem jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika dla danej firmy. W praktyce agencja pracy tymczasowej oraz pracownik podpisują umowę o pracę na czas określony albo umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Z kolei outsourcing oznacza przekazanie zadań, procesów lub projektów wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Jest ona zawierana pomiędzy agencją pośrednictwa pracy, pracownikiem oraz usługobiorcą. Co należy zaznaczyć, outsourcing pracowniczy zazwyczaj dotyczy dłuższej współpracy niż praca tymczasowa. Najczęściej obejmuje usługi ochroniarskie, informatyczne i księgowe, obsługę prawną i administracyjną czy szkolenia personelu. Zaletą outsourcingu jest spora oszczędność, ponieważ wielu firmom nie opłaca się na stałe utrzymywać pełnego zespołu pracowników.

praca tymczasowa od outsourcingu pracowniczego różni się okresem zatrudnienia pracowników

Outsourcing a praca tymczasowa – kluczowe różnice

Zasady współpracy z agencją pracy tymczasowej w zakresie outsourcingu pracowniczego budzą wśród pracodawców sporo wątpliwości. Jedną z najważniejszych różnic między obiema formami zatrudnienia jest forma prawna. Pracę tymczasową reguluje ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – nie istnieje natomiast akt prawny dotyczący outsourcingu pracowniczego.

Co ważne, w tym przypadku zlecaniem zadań oraz kierowaniem projektami zajmuje się zewnętrzny usługodawca, którym jest agencja pośrednictwa pracy. Kluczowe jest jednak, że pracodawca powinien przekazać jej precyzyjne oczekiwania wobec przyszłej współpracy. Natomiast w przypadku pracy tymczasowej wszelkie polecenia dla pracownika przekazywane są bezpośrednio przez pracodawcę.

Inną ważną kwestią jest okres zatrudnienia pracowników. W przypadku pracy tymczasowej mogą oni wykonywać swoje zadania przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat lub opcjonalnie przez 36 miesięcy, jeśli zajedzie potrzeba zastępowania nieobecnego pracownika firmy. Outsourcing natomiast nie jest w żaden sposób ograniczony czasowo.

Kolejne różnice obejmują wynagrodzenie. W przypadku pracy tymczasowej wypłata powinna odpowiadać wynagrodzeniu pozostałych pracowników zatrudnionych w danej firmie. Outsourcing pracowniczy daje natomiast agencji pośredniczącej pełną dowolność w określeniu wynagrodzenia dla pracownika.

outsourcing pracowniczy od pracy tymczasowej często różni się charakterem wykonywanej pracy

Kiedy wybrać outsourcing pracowniczy, a kiedy pracę tymczasową?

Jeśli stoisz przed dylematem, czy wybrać outsourcing pracowniczy, czy pracę tymczasową, powyższe porównanie z pewnością okaże się pomocne. Na outsourcing warto się zdecydować, kiedy firma poszukuje sposobu na oszczędności, dostępu do wykwalifikowanych specjalistów czy chce skupić się na realizacji kluczowych projektów. Wówczas kwestie poboczne można pozostawić pracownikom zewnętrznym. Praca tymczasowa będzie natomiast najlepszym wyborem, kiedy Twój biznes potrzebuje jedynie czasowego wsparcia, na przykład w szczycie sezonu lub w ramach zastępstwa za nieobecnego pracownika firmy.

Najnowsze wpisy

Jak sprawdzić agencję pracy tymczasowej?

Jak sprawdzić agencję pracy tymczasowej?

Agencje pracy tymczasowej to wygodny i bezpieczny sposób na znalezienie zatrudnienia sezonowego lub posady za granicą. Podpisując umowę z takim partnerem, nie musisz martwić się o samodzielną rekrutację, wyjazdy czy ustalanie...
Co to jest i na czym polega outsourcing pracowniczy?

Co to jest i na czym polega outsourcing pracowniczy?

Wraz z rozwojem przedsiębiorstw na polskim rynku pracy, rośnie zapotrzebowanie na zatrudnianie nowych pracowników. Pracodawcy szukają różnych rozwiązań, które pomogą im zoptymalizować koszty prowadzonej działalności oraz pomogą...