Wraz z rozwojem przedsiębiorstw na polskim rynku pracy, rośnie zapotrzebowanie na zatrudnianie nowych pracowników. Pracodawcy szukają różnych rozwiązań, które pomogą im zoptymalizować koszty prowadzonej działalności oraz pomogą z kwestiami prawnymi czy urzędowymi. Szczególnie w przypadku rekrutacji, która wiąże się z długimi procesami, pożądane stają się zewnętrzne współprace. Jedną z takich opcji jest outsourcing pracowniczy. Nie tylko pomaga przedsiębiorcom w zakresie kadrowym, ale również ograniczy koszta związane z zatrudnianiem nowych osób. Co to jest i na czym polega outsourcing pracowniczy, dowiesz się w poniższym artykule.

Co to jest outsourcing pracowniczy?

Definicja outsourcingu pracowniczego, nie występuje w żadnym dotychczasowym akcie prawnym. Określenie to wzięło swoją genezę z języka angielskiego outside-resource-using, które oznacza wyodrębnienie części zadań z obowiązków przedsiębiorstwa, na rzecz współpracy z firmą zewnętrzną. Dzięki temu zmniejszone zostają wydatki, a pracodawcy mogą skupić się na swojej głównej działalności. Outsourcing pracowniczy polega na przekazaniu zadań innemu podmiotowi, który świadczy usługi w danym zakresie. Często związany jest on z takimi branżami jak: administracja, IT, audyty czy księgowość. Przedsiębiorcy często szukają za pomocą takich organizacji również pracowników produkcyjnych czy tych na stanowiska logistyczne. Jest to korzystna współpraca dla pracodawców, którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją nowych osób do swojego zespołu.

Na czym polega outsourcing pracowniczy?

W zależności od tego, jakie potrzeby ma dane przedsiębiorstwo oraz jakie są jego zdolności finansowe, możliwy jest proces zatrudnienia na różnych warunkach. Na czym polega outsourcing pracowniczy, na czym polega i jak może pomóc danej firmie? Istnieją sytuacje, w których pracodawca może wypożyczyć pracownika z innego przedsiębiorstwa, jednak wygodniejsza i korzystniejsza jest współpraca z zewnętrzną organizacją. W takim przypadku podpisujemy umowę z firmą, która zajmie się dla nas rekrutacją i zatrudnieniem pracowników.

Główne zadania outsourcingu pracowniczego

Wiemy już, co to jest outsourcing pracowniczy i na czym polega jego działanie, dlatego kolejnym punktem jest wyjaśnienie jego głównych zadań. Pracodawca decydujący się na skorzystanie z usług firmy zewnętrznej zostaje zwolniony z wielu obowiązków związanych z księgowością, rekrutacją oraz dodatkowymi opłatami.

Do podstawowych funkcji outsourcingu pracowniczego należy:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji;
 • podpisanie umowy z pracownikiem;
 • kontrola legalności oraz nadzór nad zatrudnionymi osobami;
 • wypłacanie wynagrodzenia;
 • rozliczanie podatków oraz składek ZUS;
 • szkolenia BHP dla pracowników;
 • opłata dodatkowych świadczeń.

Czym się różni agencja pracy tymczasowej od outsourcingu pracowniczego?

Mimo wielu podobieństw outsourcingu pracowniczego, do działań agencji pracy tymczasowej, nie są to równoznaczne pojęcia. Decydując się na zatrudnienie krótkookresowe, najpierw należy zaznajomić się z definicjami obu tych form. Czym różni się agencja pracy tymczasowej od outsourcingu pracowniczego? Jedna z najważniejszych odmienności to kwestia prawna. Działalność agencji określona została w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: „UPT”), która nakreśla definicję obowiązków, zadań i charakteru funkcjonowania organizacji. W wymienionym dokumencie dowiadujemy się, że praca tymczasowa ma formę sezonową, okresową lub doraźną, a obowiązki pracownika nie mogą być wykonane terminowo przez osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie. W przypadku outsourcingu pracowniczego nie istnieje, żaden akt prawny, regulujący jego działalności.

Ważną kwestią jest również okres zatrudniania pracowników. W przypadku pracy tymczasowej możliwe jest podjęcie obowiązków przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat lub nieprzerwanie 36 miesięcy w przypadku zastępowania nieobecnego pracownika. Outsourcing pracowniczy natomiast nie jest ograniczony przez żadne ramy czasowe. Różnice można zauważyć również w kwestii wynagrodzenia. Za pracę tymczasową wypłacana jest kwota odpowiednia do pozostałych pracowników zatrudnionych w firmie na tym samym stanowisku. Z kolei w przypadku outsourcingu pracowniczego, istnieje pełna dowolność w ustaleniu wypłaty dla osób zatrudnionych.

Przykłady zastosowania outsourcingu pracowniczego

Outsourcing pracowniczy nie jest jednoznaczny z działalnością na podstawie umowy zlecenie. W przypadku outsourcingu pracownika od podmiotu zewnętrznego zachowujemy współpracę między dwoma firmami, a nie konkretnymi jednostkami. Jest to obecnie jeden z najczęstszych rozwiązań dla różnych przedsiębiorstw, nie tylko tych szukających pracowników produkcyjnych. Przykłady, w których wykorzystywany jest outsourcing pracowniczy to między innymi zatrudnienie:

 • specjalistów na stanowiska IT, kiedy potrzebna jest kontrola aktualnych działań lub ich całkowita zmiana;
 • pracowników z branży kadr i płac, którzy mogą pomóc zredukować koszty przedsiębiorstwa;
 • specjalistów do spraw księgowości, którzy wprowadzą najaktualniejsze informacje ze swojej dziedziny;
 • strategów, w celu zrestrukturyzowania przedsiębiorstwa i rozwoju jego dalszych działań;
 • handlowców, do np. telefonicznej obsługi klienta.

Inne branże, które również często korzystają z pomocy outsourcingu pracowniczego to np.: sektor podatkowy, zaopatrzeniowy, szkoleniowy, administracyjny czy marketingowy.

Najnowsze wpisy

Co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?

Co to jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?

Firmy na rynku nie zawsze poszukują pracowników na stałe. Czasem specjaliści potrzebni są do realizacji określonego projektu lub tylko w okresie wytężonej produkcji. Z kolei pracownicy z wielu względów także mogą preferować...
Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy – co trzeba wiedzieć?

Praca tymczasowa a urlop wypoczynkowy – co trzeba wiedzieć?

Urlop wypoczynkowy to jedno z najważniejszych praw przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na podstawie różnych umów o pracę. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a nieudzielenie dni wolnych może...
Zalety i wady outsourcingu pracowniczego – o czym warto wiedzieć?

Zalety i wady outsourcingu pracowniczego – o czym warto wiedzieć?

Usługi outsourcingowe dają możliwość współpracy z doświadczonymi i profesjonalnymi specjalistami, z konkretnej branży. Stosowanie takiej formy zatrudnienia daje przedsiębiorcom mnóstwo możliwości, od redukcji kosztów do poprawy jakości swoich...